Naruto Figure
Kakashi Susanoo Statue

$299.97$304.97

FREE Shipping.
  • Kakashi no box
  • Kakashi with box
Clear
Naruto Figure
Kakashi Susanoo Statue