Naruto Figure
Kakashi Shidori

$59.99 $39.99

FREE Shipping.
Kakashi hatake figure
Naruto Figure
Kakashi Shidori

$59.99 $39.99